NLB banka Banjaluka ostvarila rekordnu dobit od 45 miliona KM

0
1341

Sve banke u Republici Srpskoj poslovale su pozitivno u prošloj godini, a ubjedljivo najprofitablnija bila je NLB banka koja je zaradila čak 45 miliona KM. Ovo je ujedno i najveća dobit koju je jedna banka ikada ostvarila u RS.

Prema preliminarnim podacima Agencije za bankarstvo RS sve banke su prošlu godinu završile u plusu, tako da je na nivou bankarskog sektora ostvarena neto dobit od 97,9 miliona KM.

„Dobit bankarskog sektora bilježi rast od 116 odsto u odnosu na kraj 2016. godine kada je bila 45,3 miliona KM“, rekli su u Agenciji i dodali da su ovi podaci podložni promjenama jer se radi o preliminarnim i nerevidiranim podacima.

Direktor NLB banke Radovan Bajić rekao je za CAPITAL da je prošla godina za njih bila rekordna po dobiti, a da je na to uticalo konstantno dobro poslovanje prethodnih godina. Njihova dobit je u odnosu na 2016. povećana za 17 miliona KM.

„To je najveća dobit koju je neka banka do sada ostvarila u RS. Radi se o novim standardima kojima je utvrđeno da NLB banka ima natprosječno utvrđene rezervacije, tako da je dio dobiti rezultat umanjena rezervacija. To je samo rezultat dugogodišnjeg pozitivnog poslovanja i akumuliranih rezervi koje smo imali“, kazao je Bajić i dodao da su zabilježili i rast kredita i depozita od sedam odsto.

Резултат слика за UNICREDIT BANKA BANJALUKAUniCredit banka Banjaluka zaradila 25,7 miliona

Druga po visini ostvarene dobiti je UniCredit banka Banjaluka čiji profit je iznosio 25,77 miliona KM. Prema danas objavljenom finansijskom izvještaju, ova banka je u prošloj godini povećala dobit za 3,4 miliona KM.

Samo po osnovu kamata Unicredit banka je lani ostvarila neto prihode od 50,7 miliona KM, dok je po osnovu naknada i provizija zaradila 14,3 miliona KM. U odnosu na 2016. banka je povećala neto prihode i po osnovu kamata i po osnovu naknada  i provizija.

Ova banka danas je objavila i revizorski izvještaj u kojem je dobila pozitivnu ocjenu.

Milionsku dobit ostvarila je i Nova banka Banjaluka, ali je ona nešto manja u odnosnu na 2016. godinu. Dobit ove banke bila je 9,8 miliona KM, dok je u godinu ranije iznosila 13 miliona KM.

Neto prihodi banke od kamata iznosili su 49,1 milion KM i veći su za oko 800.000 u odnosu na 2016, dok su neto prihodi od provizija i naknada bili 24,1 milion KM i oni su veći za oko 300.000 KM.

Nova banka u prošloj godini je zapošljavala 688 radnika.

Profit od 5,3 miliona KM ostvarila je i Sberbanka Banjaluka. Dobit ove banke za godinu dana porasla je za oko 1,3 miliona KM.

Addiko banka izašla iz minusa

Za razliku od prethodnih godina, i Addiko banka je 2017. završila u plusu i to 4,5 miliona KM.

U izjavi priloženoj uz finansijski izvještaj uprava ove banke je navela da je 2017. godina prva u kojoj su u potpunosti poslovali pod Addiko brendom i da će ona ostati upamćena kao godina u kojoj su, nakon višegodišnjih gubitaka, profitabilno poslovali.

„Povratak profitabilnom poslovanju defintivno je najveće dostignuće iz 2017. godine. Naš povratak na tržište je primjetan, kako kroz činjenicu da smo jedan od značajnijih kreditora, uz snažan rast koji se kretao oko 18 odsto, tako i na strani depozira gdje smo rasli 25,8 odsto. Intenzivno smo radili i na smanjenju nekvalitetnih kredita, koje smo naslijedili, a koje smo tokom prošle godine smanjili za 26 odsto“, naveli su iz uprave Addiko banke.

Rast dobiti zabilježila je i MF banka koja je zaradila 4,26 miliona KM, odnosno 1,3 miliona KM više nego 2016.

Neto prihodi od kamata ove banke iznosili su 18,1 milion KM i veći su za 3,7 miliona u odnosu na godinu ranije, dok su neto prihodi od naknada i prvizija bili pet miliona KM i za oko pola miliona su veći u odnosu na 2016. godinu.

Finansijski izvještaji Pavlović banke i Komercijalne banke još nisu objavljeni, ali prema preliminarnim podacima Agencije i one su poslovale pozitivno.

U Agenciji su rekli da su banke u obavezi dostaviti Agenciji za bankarstvo RS konačne izvještaje najkasnije do 5. marta, odnosno revidirane izvještaje najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

CAPITAL: Marina Čigoja