Saradnja opštine Teslić i italijanske opštine Prato

0
966

U periodu od 21. do 24. juna 2022. godine delegacije opštine Teslić i općine Žepče predvođeni direktoricom razvojne agencije Žepče – Raž Branka Janko i šefom odsjeka za međunarodnu saradnju i projekte od opšteg interesa opštine Teslić Duško Stojanović sa saradnicima, su bili u posjeti opštini Prato. Opština Prato je locirana u centralnom dijelu Italije i treća je po veličini u regionu nakon Rima i Firence sa preko 200 000 stanovnika. Delegaciju opštine Prato su predvodili Gdin Simone Mangani Councillorforculture, citizenship, inclusion, youthpolicies i Gđa DanielaToccafondi predsjednik PIN (Polo Universitariocitta di Prato) sa saradnicima. Cilj posjete je uspostavljanje saradnje na polju razvoja privrednih aktivnosti između predstavnika opština Teslić i Žepče sa jedne strane i opštine Prato iz Italije posebno u sektoru tekstila i obuće, ruralnog turizma, kulture, sporta, mladih, inkluzije i drugih pitanja koje su od zajedničkog interesa, ovo je bila i prilika da se opštine BEAR regije promovišu u regionu sa svojim privrednim, turističkim, kulturnim i drugim potencijalima. Posebno se naglasilo potreba za zajedničkim nastupom prema EU fondovima i projektima kao i zajednička saradanja u prenosu najboljih praksi i iskustava. Zaključeno je da sve opštine imaju zajednički interese i izazove koji se u naredno periodu moraju intenzivirati i unaprijediti a izazovi rješavati. Tokom posjete delegacije su obišle sve značajnije privredne subjekte, kulturne i druge javne institucije, dogovorena je koordinacija na mjesečnom nivou i priprema zajedničke aplikacije za EU fondove.