Opština Teslić pala ispit kao povoljno poslovno okruženje

0
1058

Opština Teslić prema preliminarnom izvještaju i pregledu kriterija nije uspjela da zadovolji jer je od tri potrebna uslova ispunila samo jedan, time opština Teslić nije ispunila uslove da bude certifikovana kao opština sa povoljnim poslovnim okruženjem. Opština još mnogo mora da učini napora kako bi ostvarila ovaj cilj.

Iako ispunjavanje traženih uslova po BFC sertifikatu predstavlja dobar signal investitorima za ekonomski razvoj, opština Teslić prema preliminarnom izvještaju nije uspjela.

Polovinom decembra direktorica Privredne komore Srpske Dragica Ristić potpisala je ugovor o uvođenju standarda po tom certifikatu i pripremanju za proces certifikacije sa predstavnicima grada Bijeljina i opština Gradiška, Laktaši i Teslić, a sa opštinama Kozarska Dubica i Bileća sporazum o namjeri unapređenja poslovnog okruženja po ovom certifikatu.