Konkurs za stipendiju Opštine Teslić

0
1561
Foto: Studenti

Na osnovu odredbe tačke VIII Odluke o stipendiranju studenata („Službeni glasnik opštine Teslić” broj: 04/13, 11/13) i Programa stipendiranja studenata u akademskoj 2014/15. godini broj: 02-67-192/14, od 17. decembra 2014. godine, Načelnik opštine Teslić raspisuje

 J A V N I      K O N K U R S
za dodjelu studentskih stipendija
 
I
Raspisuje se javni konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2014/15. godini slјedećim kategorijama studenata:
1. studenti osnovnih studija…………………………………………………………………………………………………………84 stipendije,
2. studenti master studija……………………………………………………………………………………………………………. 2 stipendije,
3. studenti doktorskih studija………………………………………………………………………………………………………. 2 stipendije,
4. studenti djeca poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije, kao i studenti bez oba roditelјa……………….20 stipendija,
5. studenti prve godine studija (učenici generacije)…………………………………………………………………………. 2 stipendije.
Broj stipendija iz tačaka 1. i 4. može biti korigovan ukoliko broj zahtjeva iz tačaka 2. i 3. bude veći ili manji od naznačenog.
II
Na konkursu mogu učestvovati redovni studenti koji ispunjavaju slјedeće opšte uslove:
1. da su državlјani republike Srpske i Bosne i Hercegovine i da imaju stalno mjesto prebivališta na području opštine Teslić,
2. da su redovni studenti visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili inostranstvu,
3. da kao studenti prvog ciklusa studija nisu stariji od 25 godina, odnosno 28 godina ukoliko se nalaze na drugom ili 34 godine na trećem studijskom ciklusu,
4. da su prvi put upisani na godinu studija za koju konkurišu za stipendiju,
5. da nisu ponavlјali više od dvije godine u toku studija,
6. da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.
III
Pored opštih uslova navedenih u prethodnoj tački, kandidati moraju ispunjavati i slјedeće posebne uslove:
1. studenti prve godine studija treba da su sve razrede srednje škole završili sa odličnim uspjehom, a studenti druge i viših godina da su ispite iz prethodne godine položili sa prosječnom ocjenom 7,00 i više,
2. studenti master studija da su osnovne studije završili sa prosječnom ocjenom 9,00 i više,
3. studenti doktorskih studija da su prethodni studijski ciklus završili sa prosječnom ocjenom 9,50 i više,
4. studenti bez oba roditelјa, djeca poginulih i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije treba da pripadaju jednoj od navedenih socijalnih kategorija,
5. studenti prve godine (učenici generacije) treba da su srednju školu završili u školskoj 2013/2014. godini i da su na njenom završetku proglašeni učenikom generacije.
IV
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti slјedeće dokumente:
1. uvjerenje o upisanoj godini studija,
2. fotokopiju lične karte,
3. fotokopiju kartice tekućeg računa,
4. ovjerenu izjavu da kandidat nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja,
5. ovjerene fotokopije svjedočanstava ili uvjerenje o svim završenim razredima srednje škole s prosjekom ocjena (samo za studente prve godine studija),
6. uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz prethodne godine studija (za studente druge ili viših godina studija),
7. uvjerenje o diplomiranju i uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz svih predmeta na osnovnim studijama (za kandidate koji konkurišu za stipendiju na master studijama),
8. uvjerenje o završenom drugom studijskom ciklusu, sa spiskom i ocjenama položenih ispita (za kandidate koji konkurišu za stipendiju na doktorskim studijama),
9. rješenje nadležnog opštinskog organa o statusu člana poginulog borca ili ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije (za djecu poginulih ili ratnih vojnih invalida),
10. izvod iz matične knjige umrlih roditelјa (za studente bez oba roditelјa),
11. uvjerenje da je student srednju školu završio kao student generacije (samo za studente koji po ovom osnovu konkurišu za stipendiju),
12. dokazi o osvojenim nagradama i priznanjima za učešće (ukoliko kandidat ima takvo priznanje).
13. rješenje o statusu invalidnog ili socijalno ugroženog lica (za kandidate koji imaju takav ststus),
14. dokaz da kandidat pripada porodici sa četvoro i više djece (samo za kandidate iz višečlanih porodica),
15. uvjerenje iz evidencije nezaposlenih lica (samo za kandidate čija su oba roditelјa nezaposlena).
V
Obrasci prijave na konkurs i izjave da kandidat nije korisnik stipendije ili kredita nekog drugog davaoca, mogu se dobiti na info-pultu opštinske uprave.
VI
Konkurs je otvoren do 27. januara 2015. godine, a prijave se predaju Odjelu za podneske (šalter sala) opštinske uprave.
NAČELNIK OPŠTINE
Milan Miličević


DODATNO OBAVJEŠTENJE UZ KONKURSU okviru tačke 1. JAVNOG KONKURSA za dodjelu studentskih stipendija broj: 02-67-01/15 od 12. januara 2015. godine, stoji da će 84 stipendije biti dodijeljene studentima osnovnih studija. Od toga broja, osam (8) stipendija je namijenjeno studentima I godine.

 

Izvor: opštinateslić