Odobreno 16,1 mil KM za projekte zapošljavanja u RS

0
834

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u RS za 2019. godinu.

Akcioni plan zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. usvojen je u cilju realizacije mjera Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za 2019. godinu u oblasti zapošljavanja i ciljeva Strategije zapošljavanja u RS za period 2016-2020. godina.

Za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. Vlada RS i Zavod za zapošljavanje obezbijedili su 16.126.710 КM.

Na osnovu Akcionog plana Zavod za zapošljavanje će sačiniti Operativni plan za realizaciju programa zapošljavanja u Republici Srpskoj.

eKapija