POZIV NA RADIONICU AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

0
1058

Pozivamo vas na dvodnevnu radionicu Agencije za javne nabavke i EBRD (Evropske banke za obnovu i razvoj) koja će se održati  13. i 14.09.2017. godine sa početkom u 09.00 sati u zgradi Administrativnog centra Vlade Republike Srpske,Trg Republike Srpske br. 1, Banja Luka.

Teme radionice su pravila nabavke EBRD-a i pravila u projektima javnog sektora koje finansira EBRD. Ova radionica ima za cilj što bolje upoznati učesnike sa dobro osmišljenim nabavkama i politikama Banke te uspostaviti profesionalni dijalog o najboljim praksama nabavke kako bi se osigurala kvalitetna konkurencija na projektima u javnom sektoru.

Radionica je usmjerena na službenike koji obavljaju javne nabavke kod ugovornih organa i za zaposlene za nabavku EBRD-ijevih klijenata. To će biti izuzetna prilika za stručnjake za nabavku i praktičare za interakciju sa osobljem Banke kao i između sebe, radi razmjene znanja i iskustava vezanih za najbolje prakse u nabavci.

Radionica će biti dvojezična- engleski i službeni jezici BiH.

Detaljnije na linku;

https://www.javnenabavke.gov.ba/index.php?id=03vij&vij=154&jezik=sr