IZVJEŠTAJ O STANJU NA PUTEVIMA 6.08.2014 12:16:58

0
1164

REPUBLIKA SRPSKA 12:06 06.08.2014.

putevi

Prema informaciji koju smo upravo dobili, zbog opadanja nivoa vode sa kolovoza, saobraćaj se u Janji, magistralnom putu M-14.1 Bijeljina-Zvornik odvija naizmjenično, jednom kolovoznom trakom.
Na regionalnom putu R-474 Prnjavor-Dragalovci-Stanari-Doboj izlila rijeka Ukrina, na lokalitetu Popovića, pa je saobraćaj potpuno obustavljen.
Na magistralnom putu M-18 Bijeljina-Priboj-Banj Brdo, u mjestu Tobut, zbog oštećenja mosta saobraćaj je u prekidu, a vozila se preusmjeravaju regionalnim putevima Priboj-Zajednice i Zajednice-Tobut.Na regionalnom putu Bratunac-Skelani saobraćaj je potpuno obustavljen u mjestu Žljebac.
Saobraćaj je obustavljen i na regionalnim putevima R-456 Priboj-Lopare-Mačkovac-Piperi (zbog oštećenja mosta), R-458 Lopare-Čelić (zbog odrona zemlje), R-459 Piperi-Bobetino brdo-S.Ugljevik-Glavičice (oštećen most u Starom Ugljeviku) i R-459 a Bobetino brdo-Vršani-Rača (neprohodna dionica Koraj-Piperi ).
Na magistralnom putu M-14.1 Lončari-Brčko-Bijeljina, u mjestima Čađavica i Ljeljenča saobraćaj se, zbog izlijevanja vode, odvija usporeno, jednom kolovoznom trakom.
Na regionalnom putu R-476 Ukrina-Prnjavor, na lokalitetu Mlinska Rijeka, saobraćaj je zbog odrona, trenutno obustavljen, s tim da su dežurne ekipe Niskogradnje na terenu i vrše raščišćavanje.

Na regionalnom putu R-465 Bušletić-Zelinja, zbog izlijevanja rijeke Lukovice obustavljen je saobraćaj u mjestu Porječje.
Otežano se saobraćaj odvija i na magistralnom putu M-4 Teslić-Jelah, na lokalitetu Vrela.


Zbog odrona, i dalje je u prekidu odvijanje saobraćaja na dionici magistralnog puta M-18 Dobro Polje-Miljevina. Putnička vozila mogu koristiti regionalni (makadamski) put Dobro Polje – Jažići – Jelašica – Miljevina, dok ostala vozila koriste magistralni put preko Rogatice i Goražda.

Na dionici regionalnog puta R-413 Kneževo-Turbe (na lokalitetu Ugra), zbog većeg odrona, saobraćaj se odvija otežano, jednom trakom uz naizmjenično propuštanje vozila.

Saobraćaj je još uvijek obustavljen na regionalnom putu R-458 Lopare-Gornja Tuzla, u mjestu Veselinovac.
Na reg. putu R-433, dionica Zeleni Jadar-Srebrenica, zbog radova na deminiranju terena dolazi do povremenih polučasovnih obustava u vremenu od 08:00 do 16:00h. Predviđeno je da radovi traju do 21.08.2014, godine. 
Na dijelu mag. puta M-4 Caparde-Karakaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji kolovoza saobraćaj se odvija jednom trakom, uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. 
Saobraćaj se jednom trakom odvija na mag. putevima M-16.1 Klašnice-Prnjavor u Čardačanima , M-19 Šepak-Han Pogled, te na regionalnim R-454 Konjević Polje-Fakovići-Skelani , R-455 Tišća-Caparde i R-454-a Ljubovijski most-Drinjača.
Autoputevi
Zbog izvođenja radova na sistemu naplate putarine na auto-putu Klašnice – Čatrnja, (u mjestu Jakupovci) izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja i to tako da se na mjestu izvođenja radova saobraćaj odvija jednom kolovoznom trakom. Molimo vozače da na pomenutoj lokaciji voze opreznije i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.(Radovi traju do31.07.2014.godine)
Radovi
U toku je izvođenje radova (u okviru projekta sistema vodosnabdjevanja) na mag. putu M-16 Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac- Crna Rijeka i regionalnom putu R-411 Karanovac-Mitrovići zbog čega je svakim danom, osim nedjelje, izmijenjen režim odvijanja saobraćaja u vremenu od 07:00 do 19:00h. ( Radovi traju do 01.10.2014.godine.) 
Zbog izlaska građevinskih mašina i vozila angažovanih na izgradnji autoputa Banja Luka-Doboj, (na magistralnom putu (M-17) Vukosavlje-granica RS/FBiH (Karuše) na dionicama Šešlije-Johovac i Johovac-Rudanka do kraja godine biće izmijenjen režim saobraćaja i to tako da će se povremene obustave saobraćaja vršiti svaki puni čas i trajaće po 15 minuta (radnim danima i subotom od 07-17, a nedjeljom od 07-13 časova). 31.12.2014.).
Regionalni putevi 
Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa Banja Luka-Doboj, izmjenjen je režim odvijanja saobraćaja na regionalnomputu R-474 Srbac-granica RS/FBiH (Križ), u mjestu Vijaka, opština Prnjavor.(Predviđeno je da radovi traju do 15.08.2015. Rješenje MSiV RS br. 13.03/345-1141/13).
Zbog izvođenja neophodnih radova, saobraćaj se na regionalnom putu R-454 Bratunac-Fakovići odvija jednom kolovoznom trakom, naizmjenično.(Rješenje MSiV br. 13.03/345-1348/14 od 07.07. do 28.10.2014.).
Zbog odrona obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila na dionici regionalnog puta R-477 Podgradci-Mrakovica (dionica koja od Gradiške vodi prema Kozari). 
Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, saobraća se na dionicama regionalnih puteva (R-446b) Zagon-Jasik i (R-476) Ukrina –G. Vijaka.
Zabrane
Na dionici reg. puta R-474 Gornja Vijaka 2-Razboj, preko mosta u mjestu Dragalovci,zabranjen je saobraćaj svim vozilima preko 5 t ukupne mase i visine veće od 3,5 m.M-18- Brod na Drini-Šćepan Polje – zabrana za teretna vozila iznad 12 tona.
Akcije
Auto moto savez Republike Srpske u saradnji sa MUP RS, Ministarstvom saobraćaja i veza, Agencijom za bezbjednost saobraćaja pokrenuo je preventivnu kampanju ”Oduzmi gas, a ne život”. Ova kampanja ima za cilj smanjenje broja saobraćajnih nesreća zbog neprilagođene brzine. Predviđeno je da kampanja traje do 22. avgusta ove godine.
FEDERACIJA 
Zbog poplavljenog kolovoza potpuno je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M-4 Tuzla-Doboj (Donja Orahovica) i regionalnim putevima R- R-462 Gradačac-Ormanica, R-460 Gračanica-Srebrenik i R-461 Gračanica-Ormanica. Saobraćaj je obustavljen i na magistralnom putu M-1.8 na području Srebrenika gdje je došlo do izlijevanja rijeke Tinje, ali je u funkciji obilaznica u neposerdnoj blizini (privatni posjed). Na istom magistralnom putu na području Špionice ima vode na kolovozu (do 5 cm) tako da je otežano saobraćanje.

Na magistralnom putu M-17 Nemila-Žepče (Ograjina) u toku je uklanjanje osulinskog materijala. Vozila se propuštaju naizmjenično jednom trakom, uz polusatne obustave. Duge su kolone vozila sa obje strane, tako da vozačima savjetujemo da se ne kreću u ovom smijeru.

Saobraćaj je obustavljen i na regionalnim putevima Žepče-Zavidovići (Orahovica) i Doboj-Zavidovići (podvožnjak B.Ploča), dok na regionalnom putu Olovo-Zavidovići (Ćunište) saobraćaju putnička vozila, dok teretna vozila i autobusi ne mogu saobraćati.

Zbog poplavljenog kolovoza otežano jednom trakom saobraća se magistralnim putem M-1.8 Tuzla-Srebrenik (mjesto Drenik).

Na brojnim regionalnim i lokalnim puevima dolazi do otežanog saobraćanja zbog brojnih klizišta, odrona ili poplava.


GRANIČNI PRELAZI 
Na graničnim prelazima Doljani i Prisika na izlazu iz BiH čeka se do 1 sat. Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila, ali nema dužih zadržavanja. 

IDC AMS RS
Olga Borjanović