POSTOJI LI STIGMA MEĐU PROFESIONALCIMA KOJI RADE SA OSOBAMA OVISNIM O DROGAMA?

0
408

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama Udruženje Proslavi Oporavak organiziralo je obraćanje javnosti sa svrhom informiranja iste o rezlutatima istraživanja stigme među profesionalcima. UN-ova kancelarija za droge i kriminal- UNODC je navela da je moto ovog specifičnog dana kada mnoge vladine i nevladine organizacije šalju poruke vezane za zloupotrebu droga „Podijeli činjenice o drogama – spasi zivote“, a sarajevsko udruženje koje djeluje od 2008. godine je odlučilo da podijeli činjenice vezane za stigmu.

Kako smo saznali od predsjednika Udruženja Borislava Goića, istraživanje je imalo za cilj da se zadobije jasan uvid u manifestaciju stigme u socijalnim vezama osoba ovisnih o drogama, a pogotovo njihove porodice, prijatelja, partnera i poslodavca. Druga svrha istraživanja bila je da se analiziraju načini na koje stigmatizacija od strane profesionalaca, ali i šire društvene zajednice, unazađuje proces oporavka i uopšte resocijalizaciju osoba ovisnih o drogama. 

Kako nam iz Udruženja Proslavi Oporavak govore, mnogi osobe koje dolaze po pomoć suočavaju se sa stigmom u organizacijama i institucijama, te od strane profesionalaca od kojih direktno ili indirektno traže pomoć, pa i ovo istraživanje može potpomoći da se stigma u potpunosti ispita, evaluira i eventualno ispravi. 

Istraživanje je za Udruženje sproveo Prof. Dr Elmedin Muratbegović, redovni profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, u periodu od marta do septembra 2020. metodom anketiranja na prigodnom uzorku profesionalaca u BIH (N= 599). Ciljna skupina su prvenstveno bili profesionalci iz oblasti zdravstva, socijalne brige, psihološke podrške, policije, obrazovanja te nevladinog sektora i medija.

Istraživanje Dr Muratbegovića obuhvatilo je četiri faze, počevši od kreiranje radne verzije upitnika preko analize i diseminacije istih, te evaluacije dobijenih rezultata koji su danas povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga,  prezentirani javnosti.

Iako su dosadašnja istraživanja imala zadatak da adresiraju stigmu među osobama  koje zloupotrebljavaju droge ili su u fazi ovisnosti, ovo istraživanje je išlo korak dalje i napravilo distinkciju između stigme prema onima koji trenutno konzumiraju droge, onima koji su započeli proces oporavka ili prema onima koji su u tom procesu oporavka dosegnuli stabilan oporavak (više od 5 godina). Prema riječima Borislava Goića, bilo je nužno izmjeriti različitosti u stigmi profesionalaca naspram osoba u oporavku, kako bi se uočile razlike i u budućnosti, te da bi se kroz zajedničke dijaloge i smjernice stigma adresirala i smanjila, i otvorile veće mogućnosti za resocijalizaciju osoba ovisnih o drogama u društvo. 

Dr Muratbegović iz istraživanja zaključuje da se čak 70% ispitanih profesionalaca slaže sa tvrdnjom da se osobe ovisne o drogama koje imaju neki psihijatrijski poremećaj ili neku, krvlju prenosivu zaraznu bolest (HIV, hepatitis) dodatno etiketiraju i isključuju iz društva. Kontstatovao je da se profesionalci u Bosni i Hercegovini, njih 64%, slažu da osobe koje su ovisne o drogama, a koje su bile u sukobu sa zakonom, svakodnevno etiketiraju i isključuju iz društva. S druge strane ohrabrujući je podatak da je čak 70% profesionalaca zauzelo stav da napredak osoba u oporavku njima daje stimulaciju za daljnji rad, te da u svom radu izbjegavaju iskazati pesimizam kao uobičajen stav prema oporavku osoba ovisnih o drogama, dajući do znanja da vjeruju da je oporavak moguć.

Profesor Muratbegović i predstvanici Udruženja poručuju da je evidentno da se moraju preduzeti jasni koraci kod profesionalaca i u određenim institucijama kako bi se stigma prema osobama u oporavku od ovisnosti smanjila, a sve u svrhu da bi se dosegao stabilni oporavak gdje se mogućnost ponovnog pada u recidivizam i ovisnost smanjuje na 15%.

Udruženje Proslavi Oporavak pruža pomoć ovisnicima i njihovim porodicama putem jedinstvene, besplatne i anonimne linije 0800-28 000. Osobe i porodice koje su na neki način ugrožene zloupotrebom droga se mogu javiti i dobiti korisne informacije, zakazati online ili uživo sastanak, te dobiti podršku i pomoć u novonastaloj situaciji.