Usvojen Nacrt budžeta Opštine Teslić za 2021. godinu

0
1852

Juče (28.01.2020.) je održana druga redovna sjednica Skupštine opštine Teslić na kojoj su se našli neki od značajnih dokumenata za funkcionisanje Opštine Teslić poput Nacrta budžeta za 2021. godinu.

Nacrt budžeta za 2021. godinu usvojen je u iznosu od 21,8 miliona KM, te je upućen u dalju proceduru javne rasprave.

Takođe ovu skupštinu obilježila su i kadrovska pitanja na kojima su razriješeni v.d. direktora Doma zdravlja „Sveti Sava“ Teslić Srđan Danilović i v.d. direktora JU Sportski centar „Radolinka“ Dragiša Kovanović.

Za novog v.d. direktora Doma zdravlja „Sveti Sava“ imenovan je Mladen Kovanušić, dok je za v.d. direktora JUSC „Radolinka“ imenovan Igor Đukarić, inače zaposlenik ove ustanove.

Milan Kasapović, predsjednik Kluba odbornika Srpske demokratske stranke smatra da je do smjena na čelu ovih ustanova trebalo doći i ranije, ali da političke prilike to nisu dozvoljavale.

„Mladen Kovanušić je nelegalno smijenjen za šta je dobio tri presude Okružnog suda u Doboju. Mi smo na to ukazivali mnogo puta na sjednicama SO Teslić, međutim ta većina iz prethodnog saziva nije imala sluha i napravila je velike probleme u fukncionisanju Doma zdravlja i dovela ga do velikih gubitaka. Samo za 2019. godinu ti gubici su iznosili 604.000 KM, a tek ćemo vidjeti šta će biti za 2020. godinu. Isto tako, veliki problemi su nastali i sa prethodnim imenovanjem u JUSC „Radolinka“ gdje smo imali loše međuljudske odnose, te nezakonito otpuštanje radnika koje je bilo politički motivisano.“ – istakao je Kasapović.

Na jučerašnjoj sjednici usvojene su još neke važne tačke poput Odluke o visini stope poreza na nepokretnosti za 2021. godinu, Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Teslić, kao i Program SO Teslić za 2021. godinu. Takođe usvojen je Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama opštine Teslić (SECAP) za period do 2031. godine.

Predsjednik Skupštine opštine Teslić Savo Kasapović kaže da je današnja sjednica SO Teslić bila izuzetno konstruktivna, te da su pozicija i opozicija imali dobre prijedloge.

„Treba posebno istaći nekoliko tačaka kao što je porez na nepokretnosti jer smo vodili računa da je u toku pandemija i usvojena je veoma niska stopa. Takođe usvojili smo SECAP plan koji traje narednih 10 godina i gdje očekujemo značajna sredstva i od međunarodnih organizacija, kao i Vlade RS. U narednim godinama ćemo vjerovatno morati izdvajati i sredstva iz budžeta opštine Teslić za energetsku efikasnost. Pored toga usvojen je Nacrt budžeta u iznosu od 21,8 miliona KM i on je upućen u javnu raspravu. Mislim da on odgovara stvarnom našem stanju i mogućnostima, čak i pored svih ovih poteškoća sa kojima smo suočeni kroz pandemiju.“ – rekao je Kasapović.

Jednoglasno su usvojena imenovanja stalnih radnih tijela Skupštine opštine Teslić. Takođe, imenovani su i novi vršioci dužnosti članova upravnih odbora Doma zdravlja „Sveti Sava“ i JUSC „Radolinka“.

mojteslic.info