UG “AURORA” – JAVNI POZIV POSLOVNIM SUBJEKTIMA ,ČIJI SU OSNIVAČI ŽENE

0
498

JAVNI POZIV

POSLOVNIM SUBJEKTIMA ,ČIJI SU OSNIVAČI ŽENE, NA TERITORIJI OPŠTINE TESLIĆ POGOĐENIM KRIZOM IZAZVANOM NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19)

I – Predmet javnog poziva

Predmet ovog javnog poziva je dodjela subvencija poslovnim subjektima,  ženama preduzetnicama, vlasnicama mikrobiznisa sa tri ili više zaposlena radnika za iznos .

Ukupan iznos sredstava koji se isplaćuje je 8.820,00 KM a pojedinačni iznosi koji će biti dodijeljeni obračunavaju se na osnovu broja zaposlenih radnika i prijavljenih poslovnih subjekata.

II – Opšti uslovi

Ovaj Javni poziv odnosi se na:

  1. Poslovne subjekte, mikrobiznise čiji su vlasnici žene;
  2. Poslovni subjekti iz stava 1. koji zapošljavaju tri ili više radnika;
  3. Poslovne subjekte čije je sjedište na teritoriji opštine Teslić i
  4. Kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti aktima Republičkog i/ili Opštinskog štaba za vanredne situacije.

Pod pojmom poslovni subjekti podrazumijevaju se pravna lica i samostalni predzetnici a čiji su vlasnici žene preduzetnice.

Za dodjelu subvencija podnosi se propisani prijavni obrazac. Prijavni obrazac se može preuzeti svakog radnog dana od 8 – 15 časova na prijemnom pultu Opštinske uprave Opštine Teslić, Karađorđeva 18, kao i na adresi UG “Aurora Teslić” Svetog Save 57 ,kontakt osoba Dobrila Drinić Malić 066/788-282.

Uredno popunjen prijavni obrazac, zajedno sa propisanim prilozima navedenim u ovom Javnom pozivu podnosi se poštom ili se neposredno predaje na adresi UG “Aurora Teslić” Svetog Save ili u Opštinskoj upravu Teslić, adresa Karađorđeva 18, 74270 Teslić – Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, kontakt osoba Samira Zelenbabić svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 časova.

Uz prijavni obrazac prilaže se obavještenje o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima, koje izdaje APIF, ukoliko je riječ o pravnom licu, te druga dokumentacija utvrđena u Javnom pozivu. Za samostalne preduzetnike utvrdiće se pretežna djelatnost uvidom u službene evidencije, odnosno registre Opštine. Vrsta djelatnosti se utvrđuje isključivo prema registrovanoj pretežnoj djelatnosti. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Subvencije Projekat  COVID 19”.

III –Posebni uslovi

Uz zahtjev je neophodno da pravni subjekti prilože dokaz broju prijavljenih radnika koji su imali u februaru mjesecu 2020.godine i u avgustu mjesecu 2020.godine (MOP ili potvrdu izdatu od strane Poreske uprave RS).

Pravo na subvenciju ostvaruju poslovni subjekti koji su na kraju februara mjeseca imali minimalno zaposlena tri radnika i da u periodu kada im je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti aktima Republičkog i/ili Opštinskog  štaba za vanredne situacije i u vremenu trajanja vanrednog stanja nisu odjavljivale djelatnost niti radnike.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 30.09.2020.godine.

O podnijetim prijavama se odlučuje nakon isteka krajnjeg roka za prijavu.

Kontakt telefon 066/788-282 ili na e-mail: [email protected].

Direktor UG Aurora Teslić

Duško Petrović