OKT organizuje predavanje: Istorijski korijeni krize u Crnoj Gori

0
840

Omladinski klub Teslić u saradnji sa SPKD Prosvjeta najavljuje predavanje ma Nikole Ožegovića, istoričara i pravoslavnog teologa, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Predavanje će biti održano u nedjelju 23. februara sa početkom od 18 časova u galeriji/kino sali Prosvjete.

Predavanje će ponuditi odgovore na brojna pitanja osvrćući se na istorijske aspekte aktuelne krize koja u posljednje vrijeme potresa Crnu Goru.

Nikola B. Ožegović (Banja Luka, 1987), diplomirao je 2012. godine na Odjeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je 2014. godine završio master studije pod mentorstvom prof. dr Miloša Kovića. Iste godine je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio osnovne, četvorogodišnje studije nakon čega mu je priznato zvanje master teolog.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci izabran je u zvanje saradnika za užu naučnu oblast nacionalna istorija 25.12.2014. godine. Od 2015. godine student je doktorskih studija na Katedri za Istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.