21/01/2018 15:35
NAJNOVIJE VIJESTI
Poslodavci ne plaćaju dorpinose za 40 000 radnika?!

Poslodavci ne plaćaju dorpinose za 40 000 radnika?!

BANJALUKA – Ukupan dug poslodavaca u Republici Srpskoj za poreze i doprinose trenutno iznosi 280 miliona KM, a za oko 40.000 radnika doprinosi se neredovno uplaćuju, rečeno je danas nakon posebne sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta RS.

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta RS bilo je riječi o problematici refundacija, visini iznosa naknada plata za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i redovnosti refundacija naknada plata za porodiljsko odsustvo, koje se isplaćuju na teret javnih fondova.

Predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mišić rekla je poslodavci traže da im fondovi u punom iznosu isplaćuju refundacije za bolovanja i porodiljska odsustava, te da se Savez sindikata ima još jedan zahtjev, a odnosi se na to da se radnicima sa teškim oboljenjima isplaćuje 90 odsto plate za vrijeme bolovanja.

„Slažemo se sa zahtjevom poslodavaca, ali to nikako ne smije biti na način da se smanji procenat za nezaposlenost, odnosno da se taj iznos prebaci Fondu dječije zaštite i da se na taj način uskrate naknade radnicima koji budu proglašeni tehnološkim viškom. Mi tražimo da se poveća iznos naknade i vrijeme za koje tu naknadu primaju nezaposlena lica“, kazala je Mišićeva.

Kazala je i da je evidentno da FZO ima problema sa izmirivanjem obaveze, te naglasila da su danas svi učesnici podržali inicijativu da dio premije u autoosiguranju ide za Fond.

Predstavnik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić je istakao da je njihov prijedlog da se podsticaji za zapošljanje za koje je Vlada izdvajala 15 miliona KM, a koji nisu dali očekivani efekat, preusmjere u Fond za dječiju zaštitu za refundaciju porodiljskog bolovanja u bruto iznosu.

„Mi smo već u pregovorima sa Vladom u vezi sa uredbom koja bi trebalo da bude donesena, a koja predviđa da poslodavcima koji zaposle novog radnika, država vrati poreze i doprinose isplaćene za godinu dana. Na taj način Zavodu za zapošljavanje ostao bi dio sredstava koji se do sada koristio za podsticaj zapošljavanja, pa smo mi predložili da se taj dio, bez bilo kakvog ugrožavanja radničkih prava, preusmjeri za naknadu porodiljskog bolovanja u bruto iznosu“, rekao je Trivić.

On je istakao da FZO poslodavcima duguje oko 45 miliona KM, od čega se oko 15 miliona odnosi na poslodavce iz realnog sektora.

„Predložili smo da se od iduće godine mogu kompenzovati sva tekuća potraživanja, a da dug iz prethodnih godina bude riješen u toku 2018. godine iz kredita Svjetske banke ili emisijom obveznica“, rekao je Trivić.

Direktor FZO Dejan Kusturić je istakao da je tačno da FZO poslodavcima duguje oko 45 miliona KM, ali da je tačno i da poslodavci po osnovu neuplaćemnih dioprinosa duguju Fondu oko 280 miliona.

„Mi ćemo početi pregovore sa svima kojima dugujemo kako bi pokušali da dođemo do dogovora oko reprograma. Svi moramo raditi više na redovnosti naplate doprinosa. Zbog nedovoljnih prihoda koje imamo, mi moramo da biramo između refundacije plate i liječenja osiguranika i tako će biti dok god se ne poveća naplata doprinosa“, rekao je Kusturić i dodao da je FZO RS dao prilično dobra prava po pitanju bolovanja

Istakao je da se od ukupnog duga oko 70  odsto odnosi na javni sektor, a oko 30 odsto na privatni.

„Za oko 40.000 radnika poslodavci ne uplaćuju doprinose i tu postoji dugogodišnje kašnjenje“, istakao je Kusturić i ukazao i na problem neprijavljivanja radnika na punu platu.

Direktor Fonda za dječiju zaštitu RS Nedeljko Jović rekao je da bi za refundaciju plata u bruto iznosu za vrijeme porodiljskog bolovanja trebalo još 17 miliona KM.

CAPITAL: M. Čigoja

Facebook Comments

Comments

comments

About Teslić Online

Teslić Online je portal, kreiran od strane mladih entuzijasta u cilju stvaranja kreativnih sadržaja koji bi služili svim građanima Teslića, ali i šire. Portal takođe prikuplja sve informacije korisne za krajnje korisnike, objedinjuje na jednom mjestu i prezentuje na najkvalitetniji način. Teslić Online nastoji izgraditi jedinstvenu prepoznatljivost, na način, da će stvoriti prostor za sve izvore informacija. Takođe želimo koristiti svim građanima Teslića a i šire, ne propagirajući samo određene izvore informacija, već naprotiv, izgraditi raznolikost izvora informacija i time dati mogućnost, svim našim korisnicima da sami donesu sud o temi ili temama.
Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net