Usvojen niz zaključaka: U budžetu obezbijediti sredstva za SRC “Radolinka”

0
676

Skupština opštine Teslić naložila je danas načelniku Milanu Miličeviću da u budžetu za ovu godinu obezbijedi sredstva za neisplaćene plate i doprinose zaposlenima u Sportskom centru “Radolinka”.

Ovo je jedan od pet zaključaka sa današnje vanredne sjednice lokalnog parlamenta na kojoj je raspravljano o problemima u ovom sportskom centru.

Načelniku je naloženo da iz budžetske rezerve budu izdvojena sredstva za popravku i servisiranje vatrodojavnog sistema, protivpožarne zaštite, elektroinstalacija i kotlovnice u Sportskom centru.

Odbornici pozivaju nadležne inspekcijske službe da izvrše kontrolu sistema protivpožarne zaštite, a od nadležnih institucija se traži da ispitaju zakonitost prodaje i iznajmljivanja poslovnih objekata u ovom centru.

Skupština opštine Teslić dostaviće odgovore Poreske uprave Srpske i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/ nadležnim ustanovama radi provjere razloga nesprovođenja kupoprodajnog ugovora, odnosno neplaćanja poreza i drugih obaveza, zaključak je sa današnje sjednice.

Direktor Sportskog centra “Radolinka” Dragiša Kovanović rekao je novinarima da je inicirao održavanje današnje vanredne sjednice lokalnog parlamenta da bi bili riješeni nagomilani problemi ove ustanove, koja po različitim osnovama duguje oko 160.000 KM, a potražuje oko 100.000 KM.

On navodi da “Radolinka” iz opštinskog budžeta mjesečno dobija 15.800 KM za isplatu plata i potraživanja dobavljača, ističući da ta sredstva nisu dovoljna.

“Radnicima kasne plate za decembar 2019. i januar ove godine”, kaže Kovanović i dodaje da je po preuzimanju funkcije vršioca dužnosti direktora zatekao 13 radnika, od kojih je dva morao otpustiti u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta.

Predsjednik Kluba odbornika SNSD-a u opštinskom parlamentu Mišo Stojanović za velike probleme u radu “Radolinke” krivi lokalnu upravu na čelu sa načelnikom Miličevićem zbog, kako navodi, nerazumijevanja prirode rada i nedovoljno doznačenih sredstava ovoj ustanovi.

Predsjednik Kluba odbornika SDS-a Milan Kasapović odbacio je optužbe na račun Miličevića, ističući da je opštinska uprava redovno izmirivala obaveze prema centru “Radolinka”, a za trenutnu situaciju u ovoj ustanovi krivi njene rukovodioce.

“Činjenica je da su problemi kulminirali u posljednje dvije godine, a Sportski centar ne radi svoj posao domaćinski”, rekao je Kasapović.

Odbornik SP-a Dobrila Drinić Malić poručila je da dvoranu treba spasiti, ali i ispitati da li u dosadašnjem poslovanju ima elemenata krivičnog djela.

Zamjenik načelnika opštine Teslić Milovan Stanković naveo je da su dosadašnja izdvajanja “Radolinci” bila nedovoljna ili “na granici”, te da se problem može riješiti reprogramom potraživanja.

U skupštinskom materijalu o situaciji u Sportskom centru “Radolinka” navedeno je da ovaj centar na dan 31. decembra 2019. godine, između ostalog, ima dug na ime poreza na dobit 11.434 KM, za doprinose 45.612 KM, te za porez 32.922 KM.

Izvor: SRNA