Upis djece u školu

0
1762

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske poziva roditelje/staratelje djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole da se u drugoj polovini marta i početkom aprila 2018. godine jave osnovnim školama, kojima pripadaju prema definisanim upisnim područjima, radi evidencije i određivanja termina testiranja, odnosno sprovođenja procedure upisa.

Prema Zakonu o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, upis djece u prvi razred obavlja se u aprilu i maju tekuće godine. Roditelji su dužni da u propisanom roku upišu dijete u školu, brinu se da redovno pohađa nastavu i obavlja druge školske obaveze.

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja zaključno sa 31. avgustom tekuće godine navršavaju šest godina. Na zahtjev roditelja, u prvi razred mogu biti upisana i djeca koja do kraja tekuće godine navršavaju šest godina, ukoliko komisija za upis djece u prvi razred procijeni da je dijete spremno za polazak u školu. U izuzetnim slučajevima, u prvi razred se mogu upisati djeca mlađa od šest godina ili se može odgoditi upis za jednu školsku godinu, ukoliko komisija za upis djece u prvi razred procijeni da je to u najboljem interesu djeteta. U prvi razred upisuje se i dijete starije od šest godina koje zbog bolesti ili drugih razloga nije bilo upisano u školu.

Pri upisu djece u prvi razred prilaže se izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu i ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove kojim se procjenjuje zdravstvena sposobnost djeteta za polazak u školu. Ukoliko je dijete pohađalo predškolsku ustanovu, roditelj prilikom upisa daje na uvid Knjigu za praćenje razvoja i učenja djeteta.

Komisiju za upis djece u prvi razred imenuje direktor škole a čine je stručni saradnici škole i nastavnik razredne nastave.

Prvo se vrši evidentiranje djece dorasle za upis u prvi razred, zatim djeca idu na ljekarski pregled, a nakon toga vrši se testiranje djece za upis u prvi razred. Radnici stručne službe škole prilikom evidentiranja djece dogovoriće sa roditeljima/starateljima termine testiranja za svako dijete.

Sve škole dužne su da prilikom upisa učenika poštuju upisna područja koja, na prijedlog jedinice lokalne samouprave,  utvrđuje ministar. Upisno područje osnovne škole za djecu sa smetnjama u razvoju je područje Republike Srpske.

Ukoliko roditelji/staratelji imaju potrebu da dijete upišu u školu čijem upisnom području ne pripada, potrebno je da zatraže saglasnost od nadležne službe jedinice lokalne samouprave.