TESLIĆ – OGLAS ZA POSAO

0
4389

Пословођа (руководилац)  Пословне јединице у Теслићу – ДОО “ДГР” БАЊА ЛУКА

Област: Трговина, комерцијала, некретнине
Рад на: Нeoдрeђeнo вриjeмe
Регија: Дoбoj
Отворено до: 03.02.2016.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Пословођа (руководилац) Пословне јединице у Теслићу – 1 извршилац

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Посебни услови:
– виша или средња стручна спрема
– познавање рада на рачунару
– радно искуство на истим или сличним пословима
– положен возачки испит „Б” категорије

Општи услови за сва радна мјеста:
– да посједује добру комуникацију
– спремност за тимски рад
– рад на одређено вријеме

Радни однос се заснива путем огласа.
Пријаву и CV слати на e-mail:dgrdoo@gmail.com или на адресу:
Дунавска бб Бања Лука

Конкурс остаје отворен 14 (четрнаест) дана од дана објављивања.

“Д Г Р” ДОО пословна јединица у Теслићу, улица Светог Саве 55.

Izvor/ http://www.zzzrs.net