Pomoć teslićkim preduzetnicima: Inicijativa Kluba odbornika SNSD-a da se odbornici odreknu naknada

0
597

Dobre vijesti stižu za male i samostalne zanatsko trgovinske radnje u Tesliću kako bi lakše sanirali štete koje su pretrpjeli zbog pandemije virusom korona. Naime, Klub odbornika SNSD-a u lokalnom parlamentu u Tesliću održao je danas sastanak i pokrenuo inicijativu da se odbornici odreknu odborničkih naknada i naknada za rad u komisijama, a da se ta sredstva u iznosu od 550.000 KM preusmjere za pomoć zanatsko trgovinskim radnjama.

Osim toga, predložili su još nekoliko inicijativa.

Saopštenje Kluba odbornika SNSD-a, koje su objavili na svojoj zvaničnoj stranici, objavljujemo bez izmjena.

Saopštenje:

Detalji inicijative Kluba odbornika SNSD-a Skupštini opštine Teslić

ODBORNICI DA SE ODREKNU ODBORNIČKIH NAKNADA I NAKNADA ZA RAD U KOMISIJAMA, A SREDSTVA PREUSMJERITI ZA POMOĆ MALIM I SAMOSTALNIM ZANATSKIM RADNJAMA

Pokrenuli smo inicijativu da se odbornici u SO Teslić odreknu odborničkih naknada i naknada za rad u komisijama, a da se ta sredstva u iznosu od 550.000 KM preusmjere za pomoć samostalnim zanatskim radnjama u Tesliću. Želja nam je da našim sugrađanima i na ovaj način, pomognemo da se izbore sa krizom koju je izazvala pandemija.

Odborničke naknade i naknade za rad u komisijama

Predlažemo da se donese Odluka o odricanju od odborničke naknade i naknade za rad u komisijama do kraja mandata, a da se obustavi isplata ovih sredstava odbornicima do donošenja Odluke. Budžetom za 2020.godinu planirani su rashodi za bruto naknade odbornicima u iznosu od 300.000,00 KM, a naknade komisijama 250.000,00 KM.

Smatramo da odbornicima, kao i članovima komisija, ova naknada nije jedini izvor prihoda, te da odricanjem od iste neće nikome biti ugrožena egzistencija. A, sa druge strane, vjerujemo da će ta pomoć manjim radnjama, sa jednim ili nekoliko zaposlenih, kao što su na primjer butici, frizerski i kozmetički saloni, cvjećare i drugi, biti od velike koristi u prevazilaženju problema zbog pandemije virusom korona.

Obezbijediti dodatna sredstva rebalansom budžeta

Takođe, uputili smo inicijativu predsjedniku SO Teslić da se odmah, po sticanju mogućnosti za organizovanje rada Skupštine Opštine Teslić, održi sjednica i izvrši rebalans budžeta. Cilj je obezbijediti dodatna sredstva za pomoć samostalnim privrednicima i poljoprivrednicima, ali i licima čija je egzistencija ugrožena usljed gubitka posla zbog pandemije virusom korona.

Svjesni smo da bez pomoći viših nivoa vlasti – Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ne možemo sanirati štete koje će nastati u radu većih privrednih subjekata, ali kao lokalna zajednica možemo pomoći preduzetnicima, malim preduzećima i poljoprivrednicima da lakše podnesu teret ove krize.

Planirana sredstva u budžetu za podsticaje privredi i poljoprivredi u iznosu od 550.000,00 KM nisu dovoljna za prevazilaženje problema u kojima su se našli preduzetnici čiji je rad potpuno zabranjen ili ograničen.

Posljedica pandemije će se sigurno odraziti i na punjenje budžeta Opštine, odnosno na pad prihoda, te bi i bez rabalansa budžeta njegovo izvršenje bilo upitno. Zbog toga je potrebno da se dobro sagledaju prihodi i projektuje očekivani pad, te u skladu sa tim utvrdi i sposobnost budžeta za ispunjavanje obaveza sa rashodovne strane.

Smatramo neophodnim da se svi rashodi koji nemaju direktan uticaj na funkcionisanje Opštine maksimalno smanje, a sredstva preusmjere na otklanjanje posljedica izazvanih pandemijom virusom korona.

Dodatna pomoć poslovnoj zajednici

Tražimo da se sve mjere koje je predložio opštinski Štab za vanredne situacije, a koje se odnose na pomoć poslovnoj zajednici (oslobađanje od plaćanja komunalnih taksi, naknada, troškova zakupa i slično) razmatraju i usvoje na prvoj sjednici Skupštine.

Kada je riječ o preduzetnicima, tu bi trebalo prije svega da se svima dodijeli isti iznos po zaposlenom radniku, osim onih koji su radnike otpustili.

Nadamo se da će i sve naše kolege, iz drugih političkih partija u lokalnom parlamentu, podržati inicijativu Kluba odbornika SNSD-a.

OO SNSD Teslić

Oglasili su se i u OO SDS Teslić, te saopštili da podržavaju inicijativu Kluba odbornika SNSD-a.