Policija obavlja razgovore sa Vidom Miškić: Bivša direktorica još uvijek ne popušta!

0
1942

I dok direktor OŠ “Dositej Obradović” iz Teslića Miladin Gotovac čeka da preuzme dužnost, bivši v.d. direktora Vida Miškić do danas ne daje pečate i ključeve od škole. Prema zapisniku komisije za primopredaju direktora škole, na sastanku održanom juče (11.8.2020.), bivša direktorica se nije ni pojavila, dok su sastanku prisustvovali novoimeni direktor, predsjednik sindikata, sekretar, računovođa i pojedini članovi školskog odbora.

U zapisniku koji je u posjedu našeg portala, navodi se da su se svi članovi uredno odazvali, izuzev Vide Miškić, koja je bila uredno obaviještena od strane sekretara škole i putem pošte.

Direktor škole je kontaktirao nadležnog policijskog inspektora koja ga je obavijestila da će sa Vidom Miškić u 11h obaviti razgovor o čemu će direktor škole biti obaviješten. Komisija je predložila da sačekamo obavještenje inspektora i ukoliko Vida Miškić vrati pečate škole i otuđena rješenja ministarstva, da primopredaju izvršimo danas“, navodi se u zapisniku i dodaje da je direktor kontaktirao inspektora policije Slavojku Savić koja ga je obavijestila da je obavila razgovor sa Vidom Miškić, te da ista nije htjela predati pečate škole i rješenja.

Čitav slučaj je prebačen na tužilaštvo.

Nova primopredaja je zakazana za 14.8.2020. godine.

Infoveza / Piše: Stefan Blagić