Nije prihvaćen izvještaj o radu načelnika i Opštinske uprave za 2019. godinu

0
832

Skupština opštine Teslić nije danas usvojila izvještaj o radu načelnika i Opštinske uprave za prošlu godinu, kao ni izvještaj o izvršenju budžeta opštine za 2019. godinu.


Odbornici su u nastavku 30. redovne sjednice, koja je bila prekidana u dva navrata prošle sedmice, usvojili zaključke, među kojima da Glavna služba revizije javnog sektora tokom kontrole finansijskog poslovanja za prošlu godinu utvrdi zakonitost realokacije budžetskih sredstava za koja ne postoji osnov u Skupštinskoj odluci o izvršenju budžeta.

Od Ministarstva finansija Srpske traži se da izvrši provjeru usklađenosti izvršenja budžeta od strane načelnika opštine Milana Miličevića sa odlukama Skupštine opštine Teslić.

Od Okružnog javnog tužilaštva Doboj traži se da utvrdi postojanje eventualnih zloupotreba Miličevića prilikom izvršenja budžeta za prošlu godinu.

Predlagaču, načelniku Miličeviću, vraćen je na doradu izvještaj o realizaciji podsticajnih sredstava u poljoprivredi za 2019. godinu, uz zaključak da skupštinska komisija izvrši uvid u raspoloživu dokumentaciju i provjeri ispunjenosti uslova korisnika novčanih podsticaja.

Odbornici su prihvatili Program dodjele podsticajnih sredstava u poljoprivredi za tekuću godinu, izmjenjen amandmanima Kluba odbornika SNSD-a, kojim je za podsticaje ukupno predviđeno oko 300.000 KM KM.

Nije prihvaćen ni izvještaj realizaciji godišnjeg plana realizacije Strategije razvoja opštine Teslić u 2019. godini.

Današnji nastavak 30. redovne sjednice Skupštine opštine Teslić, koja je trajala četiri časa, prekinut je nakon što je usvojeno šest tačaka dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine opštine Teslić Miroljub Letić najavio je da će sjednica biti nastavljena u utorak, 16. juna, sa početkom u 10.00 časova.

Izvor: SRNA/ Teslic Online