Banjaluka dobija univerzitetski park u 2020. 

0
971

Na zеlеnom platou isprеd Univеrzitеtskog kampusa iduće godine trebalo bi da nikne univеrzitеtski park, rekla je Tanja Trkulja, profesor na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu (AGGF), uključena u idejno rješenje za ovu površinu.

Ističe da ovaj projekat, koji obuhvata parterno-pejzažno uređenje zelene površine pokraj Pravnog i Ekonomskog fakulteta, za cilj ima da se zelena površina zaštiti od gradnje te da studentima i građanima pruži kvalitetan prostor pun sadržaja.

Na platou kod Pravnog fakulteta već se radi instalacija zamišljena kao amfiteatar u prirodi. Ovo je samo početak uređenja velikog prostora, koji bi trebalo da postane univerzitetski park.

– Planirano je i da se uvedu pješačke i biciklističke staze, nove ambijentalne zone, kao što je pjaceta, prostor za učenje, druženje, aktivnu i pasivnu rekreaciju, kao i uređenje postojeće zelene površine biljkama, žbunjem i stablima – objasnila je Trkulja.

Naglasila je da se projekat formiranja univerzitetskog parka radi u sklopu projekta “Male intеrvеncije u prostoru”, uz djеlovanjе grada Banjaluka i Univеrzitеta, te da je zamišljen kao zajednički projekat “small scale” tima Istraživačkog centra za prostor, kao i mentora i studenata AGGF-a.

Objašnjava da je inicijativa za stvaranje idejnog rješenja parka potekla od dekana Pravnog i Ekonomskog fakulteta.

– Oni su se obratili nastavnicima AGGF-a da zajedno sa studentima četvrte godine urade ovo idejno rješenje. Odabrana su dva studentska rada za dalju razradu – rekla je Trkulja.

Dodaje da će se osim parka raditi i aktiviranje obale Vrbasa.

– Na obali Vrbasa je planirana izgradnja pješačkih i biciklističkih staza i postavka infrastrukture, a zatim sadnja zelenih struktura i postavka urbanog mobilijara – objasnila je Trkulja.

Naglašava da je idejno rješenje baza za izradu glavnog projekta.

– Idejno rješenje je podložno izmjenama i unapređenju, ali osnovna ideja o projektu univerzitetskog parka ostaje – zaključila je Trkulja.

Danijela Dušanić, jedan od autora prvonagrađenog studentskog idejnog rješenja, kazala je da je na projektu radila sa dvije koleginice, Jelenom Vuković i Majom Matić, i to u okviru izbornog predmeta Urbana priroda.

– Od analiza prostora, koncepta pa do detaljnog urbanističkog rješenja, ovaj projekat smo radili cijeli semestar – rekla je Dušanić.

Dodaje da su radili na analizi prostora i postojećih pješačkih pravaca, zadržavanju postojećih zelenih struktura, kao i uvođenju novih zelenih vrsta, kao i novih pješačkih i biciklističkih staza, te jednostavnog mobilijara koji će privući posjetioce.

– Blisko prisustvo rijeke Vrbas inspirisalo nas je na fluidne poteze pješačkih tokova, kao i mobilijara koji prati staze – kazala je Dušanić.

Nezavisne Novine