Završen zadatak deminiranja u Tesliću!

0
114

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske završila je zadatak deminiranja „Vrela – Teslić“ površine 6 613, 90 kvadratnih metara.

Prilikom radova na ovom zadatku periodično je obustavljan saobraćaj na putu Teslić – Doboj.

Sa granicama očišćenog zemljišta, kao krajnji korisnik, upoznata je CZ opštine Teslić. Okončani zadatak predat je BH MAK – u.

Izvor: ruczrs.net