Ustavni sud: Nezakonite izmjene regulacionog plana u Tesliću

0
756

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da odluka o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova “CT tri” i “CT četiri” u Tesliću nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju

Iz Ustavnog suda saopšteno je da je neustavnost ove odluke Sud utvrdio na osnovu toga što postupak usvajanja osporenog planskog dokumenta nije sproveden u saglasnosti sa imperativnim normama Zakona o uređenja prostora i građenju.

“Time je njegov donosilac povrijedio ustavno načelo zakonitosti kojim je određeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom”, navodi se u saopštenju. SRNA

Skupština opštine Teslić, na sjednici održanoj dana  06.11.2017.godine , donijela je Odluku o pristupanju izradi izmjene dijela  Regulacionog plana blokova CT3 i CT4, u Tesliću, kojom je utvrđeno da ukupna površina obuhvata izmjene Plana iznosi oko  1,4 ha. Skupština opštine Teslić, na sjednici održanoj dana  28.12.2017.godine , donijela je Odluku o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela  Regulacionog plana blokova CT3 i CT4, u Tesliću („Službeni glasnik opštine Teslić“, br.  1/18)  kojom je utvrđeno da se ukupna površina obuhvata izmjene Plana mijenja i iznosi 1,99 ha i da će finansijska sredstva za izradu Plana obezbijediti Savo Radić i Goran Đekanović, iz Teslića.  Opština Teslić