U Tesliću počela 23. redovna sjednica Skupštine opštine Teslić

0
48
Foto/Arhiva

23. redovna sjednica Skupštine opštine Teslić, zakazana je za četvrtak, 26.02.2015. godine, sa početkom u 10 časova, u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje). Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog rješenja o verifikaciji mandata odborniku u Skupštini opštine Teslić
2. Prijedlog Odluke o prihvatanju grantovskih sredstava Evropske komisije po projektu ”Vodovod i kanalizacija RS” za sufinansiranje projekta ”Proširenje vodovodne mreže, unapređenje vodosnabdjevanja, kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda na području opštine Teslić – prva faza (podprojekat I )
3. Nacrt Odluke o uslovima i načinu davanju u zakup nedovršenog poslovnog prostora u objektu Sportskog centra „Radolinka” (sportska dvorana ) u Tesliću
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana Zone S1C1, u Tesliću
5. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana ”Ružević” Teslić
6. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune Regulacionog plana Centralnog manifestacionog trga u Tesliću
7. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Regulacionog plana stambenog naselјa ”Lug 2” u Tesliću
8. Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade članovima Savjeta plana
9. Prijedlog Programa izrade prostorno- planske dokumentacije za 2015. godinu.
10. Prijedlog Odluke o zamjeni zemlјišta između opštine Teslić i Ignjić rođ. Kuprešak Desanke iz Rankovića
11. Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o visini boravišne takse
12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi studije za zaštitu spomenika prirode kanjona Studena
13. Prijedlog Plana utroška sredstva ostvarenih po osnovu naknada za šume u 2015. godini
14. Prijedlog Plana o utrošku sredstava od naknada za finansiranje zaštite od požara
15. Prijedlog Plana utroška sredstva od vodnih naknada za izgradnju vodnih objekata u 2015. godini
16. Izvještaj o realizaciji podsticajnih sredstava u polјoprivredi za 2014. godinu
17. Prijedlog Programa podsticaja polјoprivredne proizvodnje na području opštine Teslić za 2015 godinu
18. Izvještaj o postignutim rezultatima u oblasti polјoprivredne proizvodnje u periodu 2013. i 2014. godini kroz realizaciju podsticajnih mjera
19. Izvještaj o izgradnji i održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2014. godini.
20. Nacrt Programa izgradnje i održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2015. godini.
21. Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2014. godini.
22. Nacrt Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2015. godini.
23. Izvještaj o realizaciji Programa uređenja gradskog građevinskog zemlјišta za 2014. godinu.
24. Nacrt Programa uređenja gradskog građevinskog zemlјišta za 2015. godinu.
25. Informacija o radu Pravobranilaštva RS – Sjedište zamjenika u Doboju
za 2014. godinu o stanju sudskih predmeta u kojima je opština Teslić tužena ili tužilac.
26. Informacija o stambenoj situaciji porodica poginulih boraca,
ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca
27. Prijedlog Zaklјučka o odobravanju isplate novčanih sredstava Đurđević Bošku
28. Prijedlog Zaklјučka o vansudskom poravnanju između opštine Teslić i JP ”Šume RS”, ŠG ”Borja” Teslić
29. Kadrovska pitanja
30. Odbornička pitanja
31 . R a z n o
Izvor/Opština Teslić