Stipendije – Opština Teslić

0
14
Na osnovu odredbe tačke VIII Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Teslić” broj: 04/13 i 11/13) i Programa stipendiranja studenata u akademskoj 2013/14. godini, broj: 02-67-163/15, od 02. decembra 2015. godine, Načelnik opštine Teslić r a s p i s u j e
 
 
Izvor: Opština Teslić