Ševaljević: Svi depoziti do 50.000 KM biće isplaćeni

0
61

Privremeni upravnik Bobar banke Savo Ševaljević saopštio je danas da će biti isplaćeni svi depoziti do 50.000 KM i da će to učiniti Banka ili Agencija za osiguranje depozita.

Ovo se odnosi na sve štediše, pravna i fizička lica, bez obzira da li je njihov depozit oročen ili nije.
Najavljeno je da će privremeni upravnik dati naknadno obavještenje o načinu i detaljima isplate svih depozita, uključujući i depozite iznad 50.000 KM, koje će biti objavljeno na sajtu banke.

U Ševaljevićevom saopštenju se navodi da fizička lica koja imaju kredit u Bobar banci mogu svoje obaveze izmirivati uplatom iz bilo koje druge banke na račun Bobar banke broj 5652019900000139, uz navođenje podataka, poziv na broj, partija kredita, svrha uplate, izmirenje obaveza po osnovu kredita, pozajmice ili kreditne kartice.

Za pravna lica uplata se vrši na račun broj 5651509900020389, poziv na broj: partija kredita, svrha uplate: izmirenje obaveza po osnovu kredita.

Ševaljević je najavio da će klijenti fizička lica, koji su dobili uplate na račune kod Bobar banke nakon uvođenja privremene uprave 28. novembra ili poslije ovog dana, moći da raspolažu svojim novcem u narednih nekoliko dana, nakon tehničkih priprema na kojima Banka ubrzano radi, o čemu će biti detaljno obavješteni kroz medije i na sajtu Banke.

Klijenti pravna lica i preduzetnici koji su dobili prilive sredstva na račune kod Bobar banke, nakon dana uvođenja privremene uprave 28. novembra i dalje treba da dostave zahtjeve za prenošenje ovih sredstava na njihove račune kod drugih banaka.

U saopštenju se navodi da se ovi zahtjevi dostavljaju poštom, na adresu Njegoševa broj 1 Bijeljina, a da prethodno isti skeniran zahtjev treba dostaviti i na mejl adresu “platni.promet@bobarbanka.com“; ili dostaviti faksom na broj 055 213 342.

Zahtjev za prenos sredstava treba da sadrži sve bitne elemente koje sadrži obrazac naloga za prenos sredstava.
Klijenti mogu unijeti nalog putem e-banke, koji će biti realizovan ukoliko se odnosi na sredstva pristigla nakon 28. novembra, dok će biti odbijeni nalozi koji se odnose na sredstva pristigla na račune prije tog datuma.

U saopštenju privremenog upravnika Bobar banke se precizira da klijenti mogu na isti način dostaviti i zahtjev za konverziju i prenošenje njihovih konvertovanih sredstva na račun od neke druge banke, koja su pristigla kod Bobar banke od 28. novembra pa nadalje.

Ševaljević navodi da klijenti pravna lica i preduzetnici koji imaju kreditna zaduženja u Bobar banci mogu vršiti uplate na račun broj 5651509900020389, a po mogućnosti u nalog treba unijeti poziv na broj, odnosno partiju kredita.

U saopštenju se pojašnjava da će stanja klijenata koji imaju deponovana sredstva u Bobar banci, a u isto vrijeme i dospjele obaveze prema Banci, biti saldirana, te će klijenti nakon toga moći raspolagati ostatkom sredstava koja su pristigla nakon dana uvođenja privremene uprave u Bobar banku.
(agencije)