SASTANAK NAČELNIKA SA TESLIĆKIM PENZIONERIMA: PREVAZIĆI PODJELE

0
55

Na inicijativu načelnika opštine Teslić, Milana Miličevića, a na zahtjev lokalnih udruženja penzionera, danas je u opštini Teslić, održan sastanak na kojem su učešće uzeli predstavnici dva opštinska udruženja penzionera, Načelnik opštine Teslić i predsjednik Udruženja penzionera RS, Rade Rakulj.

Rakulj je rekao da ovaj sastanak održan između dva teslićka udruženja penzionera ima za cilj da riješi problem postojanja dva udruženja penzionera koja ne mogu da sarađuju i problem udaljenost penzionerske populacije jedne od drugih, a i od Opštine Teslić.

„Opština Teslić zbog toga nije pomagala penzionere, a i svako udruženje je imalo unutrašnjih poteškoća zbog stanja u kojem se nalaze, ali je na današnjem sastanku ispoljena jedna velika saglasnost među ljudimo od ugleda među penzionerima da se na osnovu posebne odluke koju je sačinilo republičko udruženje radi na tome da se ova dva udruženja ujedine, jer su njihovi interesi jedinstveni“ – rekao je Rakulj.

Rakulj je rekao da je rok dva mjeseca da se o ovoj inicijativi izjasne organi udruženja, nakon čega će ponovo biti održan sastanak, takođe, napominjući da nijedno udruženje nije ispoštovalo elemente dogovora postignutog prije dvije godine.
„Prema važećim zakonskim propisima i statutu, republičko udruženje penzionera ne može sarađivati sa dva udruženja u opštini, nego samo sa jednim udruženjem koje izražava javni interes svih penzionera opštine“ – pojasnio je Rakulj.

Načelnik opštine Teslić, Milan Miličević, rekao je da je na sličnom sastanku održanom prije dvije godine gdje je usvojen sporazum koji je potpisan od strane, dva udruženja, Načelnika opštine kao predstavnika opštineske uprave i Rede Rakulja kao predstavnika Republičkog udruženja penzionera.

„Taj sporazum je bio rješenje za penzionere kojih u Tesliću ima oko 5200 da se ujedine i da budu u jednom udruženju da bi ostvarili svoja prava i to je glavni cilj i inicijativa iza koje stojim i ja, međutim, od realizacije tok sporazuma nije bilo ništa, iz razloga, jer nije bilo želje ni iz jednog ni iz drugog udruženja“ – rekao je Miličević.

Miličević je rekao da se tokom sastanka čula jedna optimistična priča o ujedinjenju društava, ali kako je istakao, nije optimista.
„Bez obzira na to, pružiću svu potrebnu podršku, moralnu, ličnu, logističku da do toga dođe, ali iskreno govoreći nisam optimista“ – rekao je Miličević.

Miličević je naglasio da je ovo jedinstven slučaj u RS da u opštini postoje dva udruženja i da su u suštini problema lični interesi pojedinaca.

„Nastojaću da budem na usluzi, ne želim da buden na strani, ni jednog ni drugog udruženja, već na strani svih penzionera opštine Teslić i to je jedini cilj koji opštinska uprava može da ima u ovom trenutku“ – naglasio je Miličević.

Predsjednik Udruženja penzionera opštine Teslić Đoko Stanković kaže da je ovo već četvrti ili peti pokušaj da se neke stvari prevaziđu, ali i da ima nekih otopljavanja sada, te bi i moglo biti pozitivnih rezultata. On je, kako kaže, predsjednik Udruženja penzionera koje je matično i koje broji oko 3 800 penzionera te su vrata ovog Udruženja otvorena za sve penzionere ili da se učlane ili da se razduže.

„Ovo udruženje je jedna institucija i predstavlja jedan novi kvalitet, ne samo na prostoru Republike Srpske, već i BiH. Između ostalog, raspolažemo sa resursima jedan od najmodernijih restorana imamo, i svih drugih sadržaja imamo u kojim možemo uraditi mnogo raznovrsnije nego što je to bilo do sada, kaže Stanković te dodaje da u Tesliću postoje dva udruženja penzionera jer pojedini ljudi imaju ambicije s obzirom ma to da, kako kaže, ništa u životu nisu uradili sad žele da se dokazuju.

Predsjednik Upravnog odbora iz Udruženja „Novi Penzioner“ Velimir Stojković kaže da se ovo Udruženje odvojilo od matičnog jer nisu bili zadovoljni njegovim radom.

„Stanković i Rakulj, ja mislim, iz mrtvačkog sanduka izviriće i pitati jesam li ja predsjednik. Postoje dva udruženja, jer mi hoćemo da preko 100 000 sredstava da se vrate penzionerima i odvojili smo se, pošteno radimo i pomažemo penzionerima. To mnogi penzioneri ne znaju, a on je oko sebe stvorio ljušturu svojih podanika, kod njega postoji direkcija i postoje radi sebe, a ne radi penzionera“ – kaže Stojković, te dodaje da je ovo Udruženje spremno da spoji dva udruženja ali da se izabere novo rukovodstvo penzionera.