RADOŠEVIĆ: BANJA VRUĆICA DECENIJAMA POSJEDNIK SPORNOG ZEMLJIŠTA

0
62
FOTO/ARHIVA

Direktor Zdravstveno turističkog centra “Banja Vrućica” Aleksandar Radošević rekao je da je sporno zemljište, o kojem mediji danas pišu, prvostepenom odlukom upisano u svojinu Banja, koja ga održava desetinama godina, a gosti svakodnevno koriste.
Radošević je rekao da to zemljište nije poklonjeno i da je u toku drugostepeni postupak nad zemljištem.

On je ocijenio kao netačne i usmjerene na narušavanje ugleda navode medija prema kojima je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIP/ dala ovom zdravstvenom centru zemljište u državnoj svojini milionske vrijednosti.

“Ovaj centar zemljiše, koje je prvostepenom odlukom upisano u svojinu Banja Vrućice, već desetinama godina održava, gazduje i uređuje ga, svakodnevno ga koriste gosti i neophodno je za redovnu poslovnu aktivnost”, rekao je Radošević danas na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, “ili je načelnik opštine Teslić /Milan Miličević/ elementarno neobaviješten o činjenicima regulacionog plana ili namjerno obmanjuje javnost”.

“U slučaju da je ovo drugo, mi ćemo prema njemu i prema donosiocu i emitentu teksta preduzeti sve zakonske mjere da zaštitimo naš ugled”, najavio je Radošević.

Pravni opunomoćenik “Banje Vrućice” Siniša Đorđević rekao je da je “Banja Vrućica” upisana kako posjednik svih ovih nekretnina odnosno, oko 700 dunuma zemljišta, kao katastarski posjednik sa udjelom “jedan kroz jedan” još od 1988. godine, kada je donesen regulacioni plan zvan Banja Vrućica.

On pojašnjava da je sve do danas “Banja Vrućica” upisana kao posjednik, a nakon privatizacije državnog kapitala i sa pravom svojine nad tim nepokretnostima koja služe za redovnu upotrebu objekta koji su bila predmetom privatizacije.

Đorđević navodi da je regulacionim planom iz 1988. godine opština Teslić utvrdila koje su to nepokretnosti neophodne za korištenje “Banji Vrućici”, a već 2004. dolazi do dopune regulacionog plana u pojedinim segmentima, ali koji nije ništa mijenjao u pogledu tih parcela koje treba da služe za redovnu upotrebu.

“Kada su sazreli uslovi da se posjed koji je upisan kao `jedan kroz jedan` u korist `Banje Vrućice` upiše kao pravo svojine, mi smo koristili samo regulacioni plan opštine Teslić u kojem je sve sadržano, i koje parcele uslaze u sastav, koje treba da služe za redovnu upotrebu”, rekao je Đorđević.

Đorđević je naveo da je nadležni u opštini Teslić dobio odgovor od 24. januara 2017. godine da su na snazi regulacioni plan i dopuna, i da nikakvih izmjena nije bilo.

On je najavio mogućnost da će tražiti odgovornost za izvore netačnih informacija, ali i navode načelnika koje se tiču ove opštine.

Iz RUGIP-a su danas saopštili da nisu tačni medijski navodi da je ova uprava dala zemljišta milionske vrijednosti Zdravstveno-turističkom centru “Banja Vrućica” Teslić, te da je u toku drugostepeni postupak i da prvostepeno rješenje u ovom slučaju nije i ne može biti pravosnažno.

U dnevnom listu “Euroblic” danas je u tekstu “Geodetska uprava dala zemljišta milionske vrijednosti” navedeno, između ostalog, da su hiljade metara kvadratnih državnog zemljišta po odluci Uprave postale svojina “Banje Vrućica”, da su takve odluke skandalozne i da je ZTC-u priznato pravo svojine.

Moderna istorija Banje Vrućice počinje poslije završetka Prvog svjetskog rata kada je banju 1919. godine otkupio šumarski inženjer Simo Krstić. Banja je državnim aktima 1926. i 1930. godine zaštićena i uvrštena u Registar banja Kraljevine Jugoslavije.

Nakon Drugog svjetskog rata Zakonom o nacionalizaciji banja je oduzeta od ranijeg vlasnika Sime Krstića, te predata u opštenarodno, odnosno vlasništvo države sa novim nazivom Zemaljsko lječilište “Banja Vrućica”.

Odlukom Vlade 1993. godine Specijalna bolnica “Banja Vrućica” i “Kardial” ujedinjeni su u jedinstveno preduzeće Zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica, koje je privatizovano 2001. godine.

SRNA