Prezentovan izvještaj u okviru (MEG) projekta

0
96

TESLIĆ, 26. JANUAR – U okviru implementacije aktivnosti (MEG) projekta prezentovan je izvještaj o procjeni učinka na polju dobre uprave opštine Teslić. MEG projekat finansira Vlada Švicarske, a za implementaciju je odabran Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Sastanku su prisustvovali, ispred (MEG) projekta, Snežana Dačić, konsultant na projektu, Anesa Dizdarević, službenik za lokalnu upravu na (MEG) projektu i Siniša Ubiparipović, terenski službenik za lokalnu upravu.

Izvještaj je prezentovan načelniku opštine Teslić, Milanu Miličeviću i njegovim saradnicima, kao i predstavnicima klubova odbornika.

Načelnik se zahvalio na izvještaju i zaključio da će rezultati i preporuke iz pomenutog izvještaja biti dobra osnova za unapređenje rada Opštinske uprave.

Tokom prve četverogodišnje faze projekta, pružit će se podrška organima lokalne vlasti u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i infrastrukture za najmanje 700.000 građana, među kojima su i socijalno najugroženije kategorije stanovništva. Osim toga, planirana je i saradnja sa privatnim sektorom u svrhu podrške otvaranju novih radnih mjesta. Budžet za prvu fazu projekta iznosi približno 21 milion konvertibilnih maraka.