Otvorena prva Kancelarija za dijasporu u Republici Srpskoj!

0
27

Kancelarija ovakvog tipa prva je u Republici Srpskoj i pružaće sve administrativne usluge za građane u dijaspori, voditi evidenciju o njihovom broju, organizovati kulturne, sportske i druge vidove saradnje, te težiti stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za ulaganje u lokalnu zajednicu.

Prema riječima Vanje Pajkanović iz Kabineta načelnika opštine, kancelarija će građanima iz dijaspore biti na raspolaganju svaki radni dan i pružati će im pomoć, prije svega u prevladavanju administrativnih barijera i procedura radi pribavljanja određene dokumentacije.

„Na internet stranici opštine otvoren je i ,,INFO 48“, putem kojeg će građani moći postavljati pitanja i na koje će odgovor dobiti u roku od 48 sati, mail na koji se mogu obratiti je dijaspora@opstinateslic.com i brojevi telefona 066/ 110-918 i 053/ 411-554“ – naglasila je Pajkanovićeva.

Izvor: Opština Teslić