OPŠTINSKA VLAST NEPROPISNO POSTAVILA SAOBRAĆAJNI ZNAK !

0
10
FOTO IZVOR: Printscreen; You tube / eltaTV1

TESLIĆ – Proteklih dana aktuelna tema Mjesne zajednice Banja Vrućica jeste putna dionica Banja Vrućica – Jelić Potok.

Naime, ŠG “Borja” Teslić vršeći eksploataciju šumskih drvnih sortimenata koristi ovu dionicu na kojoj u ranijem periodu nije bilo zabrana niti ograničenja u odvijanju saobraćaja.

Iz ŠG “Borja” navode da je Administrativna služba opštine Teslić, odnosno Odjeljenje za za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom opštine Teslić, izvršilo nepropisno postavljanje saobraćajnog znaka kojim se zabranjuje saobraćaj na lokalnom putu, odnosno gradskoj ulici za vozila čija ukupna masa prelazi sedam tona, a sve u cilju zabrane saobraćaja za teretna vozila koja prelaze dozvoljenu tonažu.

Nakon pregleda Republičkog inspektora za drumsko saobraćaj, Republičke uprave za inspekcijske poslove – odjeljenje Banja Luka, konstatovano je da je saobraćajni znak nepropisno postavljen od strane opštinske uprave, te je doneseno rješenje kojim se nalaže uklanjane istoga.

20150510_123819

Kako se u rješenju Republičke uprave za inspekcijeske poslove navodi; saobraćajni znak je postavljen bez pribavljanja saobraćajnog projekta, odnosno nije imenovana komisija od strane Načelnika opštine i da nije pribavljeno mišljenje nadležne organizacione jedinice organa za unutrašnje poslove. Takođe se navodi da su javni putevi javno dobro u opštoj upotrebi, dostupni svima u skladu sa propisima. Lokalni put i ulica u naselju moraju biti osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona.

Mjesna zajednica Banja Vrućica pismeno se obratila Opštinskoj upravi, odnosno  Odjeljenu za stambeno komunalne poslove opštine Teslić, vezano za ograničavanje nosivosti puta postavljanjem saobraćajnog znaka, dok predstavnik opštine navodi da je znak postavilo nepoznato lice ???  Detaljnije na slici ispod:

20150510_131359

Pored svega ovoga, mještani i dalje negoduju eksploataciju ovom saobraćajnom dionicom iako alternativni pravac ne postoji. Takođe zahtijevaju da šumsko gazdinstvo ” Borja” nadoknadi eventualnu štetu nastalu eksploatacijom iako  šumsko gzdinstvo “Borja”  vrši uplatu naknade od 10% opštini Teslić po zakonu o šumama. Obaveza opštine jeste da svu naknadu uplaćenu po ovoj osnovi upravo uloži u sanaciju i rekonstrukciju putne infrastrukture.

Kako iz ŠG “Borja” navode, ovom dionicom bi trebalo biti eksploatisano oko 7000 kubnih metara drvnih sortimenata, što je oko 500.000 hiljada konvertibilnih maraka a 10% od ove sume upravo će biti uplaćeno samoj opštini Teslić koja ima obavezu da sav novac usmjeri na adaptaciju, rekonstrukciju i izgradnju putne infrastrukture.

[divider]

20150510_134120

20150510_134133

[facebook][tweet][digg][stumble][Google][feedburner name=”Feed Name”][pinterest][follow id=”Username” size=”large” count=”true” ]