Odobren upis 9.010 studenata u RS – saznajte sve o slobodnim mjestima na fakultetima!

0
57

Vlada Republike Srpske donijela je odluku kojom se odobrava upis 9.010 redovnih i vanrednih studenta u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u RS.

Vlada je donijela odluku kojom se odobrava upis 6.753 redovna i vanredna studenta u prvu godinu prvog ciklusa studija. Na Univerzitetu u Banjaluci planiran je upis 3.380 studenata.

Planiran je upis 3.113 redovnih studenta, odnosno 860 studenata čije školovanje će biti finansirano iz budžeta, 2.060 studenata koji sufinansiraju svoje školovanje i 193 strana državljanina

Mjesta ima i za 267 vanrednih studenata. Univeritet u Istočnom Sarajevu moći će upisati 2.928 studenata.

Planiran je upis 2.758 redovnih studenata, 995 studenata će se finansirati iz budžeta,a 1.561 student će sufinansirati svoje školovanje. Moći će se primiti 202 strana državljanina. Mogućnost za vanredno studiranje imaće 170 studenata.

Vlada je utvrdila broj od 105 studenata na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu “Sveti Vasilije Ostroški” u Foči. Na Pravoslavnom fakultetu planiran je upis 75 redovnih studenata, a od tog broja 55 studenata biće finansirano iz budžets RS, 20 studenata sufinansiraće svoje školovanje, kao i 30 vanrednih studenata.

Na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru biće upisano 270 studenata.

U narednoj akademskoj godini planiran je upis 150 redovnih studenata.

Od 270 sutdenata, njih 150 sufinansira svoje školovanje. Mogućnost da se vanredno školuju u ovoj obrazovnoj instituciji ima 120 budućih brucoša. Odlukom Vlade, 70 studenata može da upiše Visoku školu za turizam i hotelijerstvo u Trebinju, a od toga je 50 redovnih studenata.

Na drugom ciklusu ima mjesta za 2.257 redovnih i vanrednih studenata. Univerzitet u Banjaluci otvara vrata za 1.087 studenata, a od ukupnog broja 739 je redovnih. Njih 586 sufinansira svoje školovanje, dok se na teret budžeta RS obrazuje 87 studenata. Na drugi ciklus biće upisano i 66 stranih državljana, kao i 348 vanrednih studenata.

U odluci stoji da na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu može upisati 1.130 studenata.

Odobren je upis 755 redovnih studenata, a od ukupnog broja 25 studenata finansira se na teret budžeta, dok 589 studenata sufinansira svoje školovanje. Pravo upisa ima 141 strani i 375 vanrednih studenata

Drugi ciklus studija planiran je i na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu “Sveti Vasilije Ostroški” u Foči, gdje na studiranje može računati 40 budućih studenata.

Planirano je da se o trošku RS školuje 20, a isti broj studenata će sufinanisrati svoje školovanje na drugom ciklusu.

Studentima, koji se prvi put upišu u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini, na studijskim programima iz oblasti matematike i fizike na javnim visokoškolskim ustanovama te ispune druge uslove koje utvrdi Ministarstvo prosvjete i kulture, biće obezbijeđena odgovarajuća finansijska pomoć.

”Postupak upisa studenata visokoškolska ustanova će sprovoditi u skladu sa svojim aktima kojima su uređeni uslovi, sprovođenje ispita za upis i rangiranje kandidata na studijske programe”, navedeno je u Odluci o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini.

Odluku sa tabelarnim prikazom možete pogledati OVDJE

Nezavisne/buka