Ministarstvo potrošilo 5.000 evra na dugmad

0
19

v153352

Među njima su i dugmad za košulje, cvjetni aranžmani, ali i monitoring mrkih medvjeda.

Podatke je prikupila Balkanska novinarska istraživačka mreža – BIRN. Kažu kako troškovi nisu precizirani u budžetu i da građani nemaju uvid šta se krije iza milionskih iznosa, niti na koji način se raspolaže njihovim novcem.

Pet hiljada evra za dugmad za košulje potrošilo je prošle godine Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, javila  Al Jazeera Balkans.

To je samo dio od 500 miliona evra takozvanih diskrecionih troškova iz perioda od 2010. do 2013.

Zaobilaženje konkursa

Dio ministarstava BIRN-u još nije dostavio tražene dokumente.

“Vlade su u tom svom postupanju u trošenju budžeta bile vrlo izdašne u nekim oblastima za koje bismo mogli da pretpostavimo da bi trebalo da budu deo nekog šireg plana trošenja, da to tako nazovemo”, ističe Slobodan Georgijev, istraživački novinar BIRN-a.

Za trošenje ovog novca ministarstva nisu morala provoditi javne konkurse, što, kažu u BIRN-u, otvara mogućnost zloupotrebe.

“Uvek su isti nalazi, a to vam je da naravno svojim po pravilima partijskim drugovima nameštaju neke poslove, dakle u onim situacijama kada se želelo da se preskoči procedura javnih nabavki, onda bi se nekome prosto koji je iz tvoje partije dodelio posao. To je ono što kao svi znaju, ali sada kada objavite neke ovakve podatke imate i tabele koje ljudi mogu da provere. Onda je to poprilično potvrđeno”, dodaje Georgijev.

Najveći dio ovog novca potrošilo je Ministarstvo prosvjete, gotovo tri četvrtine diskrecionih troškova za finansiranje naučnoistraživačke djelatnosti privatnih i državnih fakulteta, instituta i udruženja koja se bave naukom.

Početak štednje

Gotovo šest miliona evra prethodne vlade Srbije potrošile su za održavanje softvera i servisiranje računara.

Isto toliko za angažiranje eksperata, stručnih i posebnih savjetnika, kao i članova komisija i radnih grupa. Dok je za nabavku poklona, naprimjer, utrošeno blizu 125.000 evra.

U sadašnjoj Vladi Srbije kažu da su počeli štedjeti na diskrecionim troškovima.

“Ja mislim da je vama bilo jasno poslednjih godinu i po dana dakle i iz prethodne vlade kada je sadašnji premijer bio prvi potpredsednik Vlade da smo mi već tada najavljivali i trudili se koliko možemo da diskrecione troškove smanjimo i svako ministarstvo je sklonilo. Znači, ja mogu reći da u energetici 15 odsto je bilo manje troškova nego što je bilo na početku planirano”, navodi Zorana Mihajlović, potpredsjednica Vlade Srbije.

Sve četiri prethodne Vlade Srbije u posljednje četiri godine zalagale su se za rigoroznu štednju i najavljivale bolne reforme. U isto vrijeme, ministri tih vlada imali su pravo da samostalno odlučuju o diskrecionim troškovima, čija je prosječna vrijednost bila blizu 400.000 evra.

Izvor: Nezavisne novine