JESENJE POŠUMLJAVANJE U TESLIĆU

0
56

Šumsko gazdinstvo “BORJA” iz Teslića, ove jesenje sezone planira sadnju preko 119 000 jedinki sadnog materijala kako hrasta, tako i bjelog i crnog bora. Iako kiša ometa sadnju do sada je veliki dio posla obavljen a ŠG “Borja” za ove poslove angažuje vlastitu radnu snagu što u ranijem periodu nije bio slučaj i na taj način vrši uštedu od preko 60 000 konvertibilnih maraka.

Video izvor: RTRS