JAVNI POZIV

0
13

U skladu sa projektom COBEAR kojeg zajednički implementuju “TRA” d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj, Udruženja/Udruga privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Opština Teslić i RAŽ d.o.o Razvojna Agencija Žepče, upućuje se Javni poziv nezaposlenim licima sa područja općina Tešanj, Teslić i Žepče da se prijave na program obuke za CNC operatera sa osnovama mehatronike. Detaljnije o Javnom pozivu, kao i prijavni obrazac možete vidjeti:.OVDJE