MAŠINSKI TEHNIČARI ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANjE I OVE GODINE PRVI U BiH

0
130

Struka Mašinstvo i obrada metala ima dugu i uspješnu obrazovnu tradiciju u Tesliću. I ove godine učenici su učestvovali na takmičenju na nivou BiH, koje je održano početkom maja u Živinicama. Učenik trećeg razreda mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje Vukašin Deronjić osvojio je prvo mjesto, te tim uspjehom nastavio petogodišnji niz u osvajanju prvih mjesta naših učenika u kategoriji mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje.

Priznanja ne manjka ni na republičkim takmičenjima prethodnih godina, gdje su naši učenici osvajali brojna prva mjesta.
Sticanjem diplome mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje učenici su osposobljeni za zahtjevno tržište rada, koje podrazumijeva primjenu savremenih tehnologija u procesu konstruisanja mašinskih dijelova i sklopova, ali i za nastavak školovanja.
Srednja škola „Nikola Tesla“ i aktiv profesora mašinske struke imaju odličnu saradnju sa Mašinskim fakultetom u Banjaluci. Plod te saradnje je tradicionalni prijem maturanata naše škole na Mašinskom fakultetu. Tom prilikom dekan mašinskog fakulteta Darko Knežević je istakao da su naši učenici među najboljim studentima na ovom fakultetu.